תחומי פעילות

| |

תחומי פעילות

אופק לחיים

מתוך אמונה של חברי עמותת אופק וצוות המפעל כי אזרחים עם צרכים מיוחדים זכאים להתייחסות שוות ערך מצד החברה והמדינה, הוחלט לפעול במגוון תחומים.

בראשם - הקניית הרגלי חיים, הקניית הרגלי עבודה, שילוב בשוק העבודה ויצירת מסגרת חברתית לכל דבר.

לכן מספקת לבעלי צרכים מיוחדים אלו את כל האמצעים הנדרשים כדי לפתח יכולות חברתיות, מקצועיות ופיננסיות שיוצרים תפקוד עצמאי ובלתי תלוי במידת האפשר.

© כל הזכויות שמורות לעמותת אופק 2023