top of page
Our Mission
JPG_9725247488.jpg

המטרה שלנו

עמותת אופק הוקמה בשנת 1983 במטרה לספק מסגרת שיקומית, חברתית וטיפולית למען אנשים עם צרכים מיוחדים.

העמותה פועלת במישורים שונים, כדוגמת מפעל אופק, על מנת לפתור את בעיות התעסוקה של אוכלוסיות אלו ולאפשר להם להשתלב בחברה ובקהילה.

החזון שלנו

עמותת אופק מאמינה כי אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתייחסות שוות ערך מצד החברה והמדינה ולכן מספקת לאזרחים אלו את כל האמצעים הנדרשים כדי לפתח יכולות חברתיות, מקצועיות ופיננסיות שיוצרים תפקוד עצמאי ובלתי תלוי במידת האפשר. אנו מאמינים כי עם הניסיון שצברנו והעזרה מצד תורמים ומתנדבים, נצליח לספק ליותר ויותר אנשים עם צרכים מיוחדים, מקום עבודה ופרנסה, מקום שמקיים אותם כלכלית, מספק להם חיים חברתיים, ביטחון, יכולת לחיות בכבוד ולהשתלב בחברה. עמותת אופק הצליחה לקבוע עובדות בשטח ולהוכיח, כי למרות הספקות, ניתן לשפר את חייהם של אלפי אנשים עם מוגבלויות בארץ, לספק למשפחותיהם חופש להתפרנס בכבוד ולתת חיים חדשים לאלו שהעתיד שלהם יכול להיראות הרבה יותר טוב. אנחנו מזמינים גם אתכם לעזור לנו לפתוח עתיד חדש בשבילם. ביחד לעבר האופק.

JPG_9885642752.jpg
חניכים עמותת אופק מפעל מוגן קרית מלאכי קריית מלאכי

מפעל אופק

מפעל אופק הוקם בשנת 1983, ביוזמת עיריית קריית מלאכי והמועצה האזורית באר טוביה, כמפעל מוגן שיקומי מקדם תעסוקה, עבור מאות מקבלי שרות, אנשים עם מוגבלויות. אופק משמש כבית למקבלי השרות ולצוות. אופק לקהילה שילוב מקבלי שרות עם מוגבלויות, במפעל אופק משנה לגמרי את ההתייחסות לאוכלוסיה זו: מאוכלוסיה שנתמכת ע"י הקהילה, לאוכלוסיה שיכולה ורוצה לתרום לחברה ולהיות חלק ממנה. המפעל מאפשר לאנשים עם מוגבלויות לבצע עבודות, להגדיל את הכנסותיהם המבוססות על קצבת נכות בלבד, לקיים חיים נורמליים ולהשתקם. יחד עם מקבלי השרות נמצא צוות מדריכים מקצועי ומסור שמלווה, מדריך, מפקח על הצד הטכני והביצועי של העבודות השונות ודואג לעובדים.

bottom of page