top of page

בזכותכם

אנשים עם מוגבלויות בישראל יכולים היום ליהנות ממעטפת של תמיכה תעסוקתית, שייכות, השתלבות בקהילה ועצמאות כלכלית

דרכים לתרום לעמותת אופק

תרומה בהעברה בנקאית

אופק עמותה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
בנק לאומי, סניף 985 קרית מלאכי, מס' חן 96300/92

תרומה בשליחת שק בדואר

כתובתנו: עמותת אופק, קרן הידידות 1 קרית מלאכי, ת.ד 658

 התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

bottom of page